Động cơ thang máy Montanari MGF51 sản xuất tại Italia

Động cơ thang máy Montanari MGF51 sản xuất tại Italia

  • NH_00000316

Hãng sản xuất : Montanari Giulio & C. s.r.l

nhà máy tại : Via Bulgaria, 39, 41122 MODENA ( Italy )

website  : http://www.montanarigiulio.com/